Taakverdeling

Sinds afgelopen maart is er in mijn huis een taakverdeling ontstaan. Er wordt namelijk samengewoond en dat is iets anders dan samenwonen met een vriend. Daar ging het leven vaak langs elkaar heen, en werd er apart gegeten. Samenwonen met mijn prachtige vriendin gaat anders. Vanmorgen kreeg ik daar een extra bevestiging op. Mijn tactiek […]