AAE3711D-F938-4312-8BC6-1B0E89AF32DF

Reflectie

Dat is nu wat ik aan het doen ben, reflectie. Altijd al, maar nu op een niveau dat ik verlofdagen heb opgenomen en met een helikopterview mijn leven in kaart ga brengen en mijn toekomst een bepaalde kant op kan sturen. Fucking eng. En zo hoort het ook. Wonen onder de loep, werken onder de […]